مرکز مشاوره  و روانشناسی درشهر  لینگن برای افرادی که به زبان فارسی (دری) صحبت میکنند،  خدمات مشاوره و روانشناسی در موارد  زیر را  ارائه میدهد:

  • خدمات مشاوره در ارتباط با کودکان (مشاوره تربیتی)
  •   مشاوره زوج و خانواده ( مشاوره خانواده)
  • در زندگی شخصی خود زمانی که  احساس تنهایی می نماید و می خواهید از احساسات و هیجانهای خود صحبت کنید یا امکانات  ودیدگاه های جدید را پیدا کنید ( مشاوره زندگی ) و یا اگر دچار تردید و ناامنی، نگرانی یا تعارضات درونی  هستید، می توانید با ما تماس بگیرید.

 

 

از طریق شماره  تلفن     0591/4021  

سهشنبه ها ساعت 16:00 تا 15:00  و پنج شنبه ها  از ساعت 12:00 تا 11:00 خانم فرشته افسر (لیسانس رشته روانشناسی ) در دسترس می باشند.

در روزها ذکر شده ، خانم افسر درخواست  شما را دریافت کرده و وقت جلسات مشاوره را به صورت حضوری یا آنلاین  با شما هماهنگ می نمایند.

 

آدرس مرکز مشاوره و روانشناسی

Psychologisches Beratungszentrum

Bernd-Rosemeyer-Straße 4

49808 Lingen (Ems)

مطلب دیگری را که باید بدانید این است که:

·         صرف نظر از سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سبک زندگی یا مذهب مقدم شما برای ما گرامی است.

·         خانم افسر و کلیه همکاران  موظف به  قانون  رازداری می باشند.

Psychologisches Beratungszentrum in Lingen

 

Für Menschen, die Persisch oder Dari sprechen, bieten wir Beratung

in folgenden Situationen an:

  • Unsicherheiten, Sorgen oder Konflikte
  • im Umgang mit Ihren Kindern (Erziehungsberatung)
  • in Ehe und Familie (Familienberatung)
  • in ihrem eigenen Leben, in dem Sie sich vielleicht allein fühlen, sich etwas vom Herzen reden und neue Möglichkeiten entdecken wollen (Lebensberatung).

Frau Fereshteh Afsar
(BA Psychologie)

ist zu den folgenden Zeiten
unter der Telefonnummer
0591/4021 zu erreichen:

Dienstag von 15.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag von 11.00 – 12.00 Uhr.

In diesen Zeiten nimmt Frau Afsar Ihre Anliegen auf und vereinbart mit Ihnen Termine für persönliche Beratungsgespräche.

 

Sie finden uns:

Psychologisches Beratungszentrum

Bernd-Rosemeyer-Straße 4

49808 Lingen (Ems)


Was Sie noch wissen sollten:

  • Sie sind uns willkommen unabhängig von Alter, Geschlecht, Familienstand, Lebensform oder Religion.
  • Frau Afsar und alle Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.